Student afdeling

Onderstaande werkstukken werden elk samen met andere studenten van de Universiteit van Hasselt geschreven.

Hoe selecteer ik de beste werknemer
Projectrapport Psychologie en Organisatie 2009-2010

In deze studie werd onderzocht of er verschillen bestaan tussen profit en non-profitorganisatie bij het zoeken naar werknemers, of de eerste indruk een invloed heeft op een mogelijk aanwerving, hoe je de juiste mensen bereikt en selecteert, en welke rol discriminatie speelt bij het zoeken naar werknemers.

Virussen en Malware
Projectrapport Bedrijfsinformatiesystemen 2010-2011

In deze studie werd onderzocht hoe virussen en malware gedefinieerd worden, wat de gevolgen voor zowel bedrijf als particulieren zijn, en hoe deze zich beide tegen beiden kunnen beschermen.

Distinctive brand cues and memory for product consumption experiences
Projectrapport Marketing 2010-2011

In deze studie werd nader ingegaan op het artikel met bovenstaande titel. Zo werd er onderzocht of merknamen en verpakkingen een invloed hebben op kwaliteitsverschillen zoals ervaren door de consument. Dit werd. In onze eigen studie voerden we een kritische reflectie vanuit wetenschappelijk oogpunt, legden we de link met de actualiteit en onze cursus marketing.

Empirical assignment: Gravity Model of International Trade
Opdracht Applied Econometrics 2011-2012

In deze studie werd op basis van gegevens vanuit de UnctadStat databank een regressiemodel opgesteld dat vervolgens vanuit verschillende invalshoeken gewijzigd werd om de impact op de uitkomsten te bestuderen.

Business Plan Food Oasis
Opdracht Ondernemen en ondernemingsplanning 2011-2012

Deze opdracht omvatte het opstellen van een volledig business plan voor een fictieve onderneming op basis van werkelijk marktonderzoek en kosten-analyses.

Sustainability bij [schoenen] Torfs
Opdracht Sustainable Entrepreneurship 2011-2012

In deze studie werd onderzocht in welke mate men bij Torfs aan sustaintainable entrepreneurship doet. Deze opdracht bestond uit een gezamenlijk onderzoek en geven van een presentatie, en een persoonlijke visie in tekstvorm op het sustainability gegeven.

Regulering Impact analyse: wetgeving verlaging E-peil voor nieuwbouwwoningen
Opdracht Beleidsmanagement 2012-2013

In deze studie werd nagegaan wat de impact van een verlaging van het E-peil voor nieuwbouwwoningen was. Concreet werd het probleem gedefinieerd en geanalyseerd, werden doelen geformuleerd waar men naar toe zou moeten streven en werden drie opties uitgewerkt om het probleem aan te pakken met zich op het bereiken van de doelen.

Schulderosie door inflatie
Paper Publieke Economie, deel Openbare Financiën

In deze paper werd onderzocht of landen in het huidige Europese Monetaire Unie systeem nog gebruik kunnen maken van schulderosie die te danken is aan inflatie. Er werd gekeken vanuit historisch, theoretisch en actuele invalshoek, aangevuld met een kleine regressie.

Overzicht van groepswerken

Ook op academisch niveau schreef Wesley teksten.

Masterproeven

Het beleid van de Europese Centrale Bank

In het academiejaar 2012-2013 werkte Wesley aan zijn masterproef die luistert naar de titel:
“Is het beleid dat de Europese Centrale Bank voert nog adequaat wanneer mensen het vertrouwen in voornoemde instelling dreigen te verliezen?”
Er wordt meer bepaald nagegaan of de EMU te kampen heeft met heterogeniteitsproblemen, onmogelijke driehoeken, een dalend vertrouwen in de ECB en een dalende effectiviteit van het ECB beleid. Zo wordt onder meer de conclusie getrokken dat de crisis zorgde voor een dalend vertrouwen, dat de ECB leidt aan onafhankelijkheidsverlies, en een beleid dat niet langer effectief lijkt te zijn door de snel naderende nulgrens voor de rentevoet (cf. Liquiditeitsval).

In de masterproef wordt als conclusie getrokken dat het beleid niet langer adequaat is in zijn huidige vorm en dat een aantal ingrijpende en minder ingrijpende maatregelen nodig zijn om het vertrouwen te herstellen.

De integratie van nieuwe IT-toepassingen

In het academiejaar 2013-2014 werkt Wesley aan zijn masterproef die luistert naar de titel:
“De integratie van nieuwe IT-toepassingen binnen uw bedrijf: uitdagingen, bedreigingen en een concrete aanpak voor het HR-departement en uw werknemers”
In deze masterproef gaat Wesley na welke voor- en nadelen er verbonden zijn aan het introduceren van nieuwe IT-toepassing zoals de smartphone, tablet en e-HRM binnen het bedrijf, zowel voor de werknemers, het HR-departement als het bedrijf zelf.

Naast het concreet bestuderen van de voor- en nadelen zullen ook concrete aanbevelingen geformuleerd worden om er voor te zorgen dat vaak voorkomende valkuilen vermeden worden.


Interesse?

Indien u interesse heeft of gewoon van u wil laten horen omdat u ervaringen heeft met dit onderwerp, aarzel dan niet om via de contact pagina contact op te nemen.

Macro-Economische beleidsanalyse van Duitsland, Griekenland en de Euro-17 landen overheen de jaren 2000 tot 2012
Opdracht Macro-Economisch beleid

In deze studie werd een bespreking gegeven voor het BBP, Inflatie, Internationale concurrentie kracht, werkloosheidsgraad, fiscale beleid, en monetaire beleid voor de drie voorgaande landen dit aan de hand van onder andere het IS-LM en AS-AD model. Verder werd ook het effect van de renteverhoging van de ECB in 2011 besproken en werden er grafische modellen opgesteld om de verschillen tussen de landen visueel weer te geven.

Hoe je personeel motiveren?
Scriptie zesde middelbaar

In deze eindverhandeling werd beschreven welke redenen er zijn om je personeel te motiveren, evenals de verschillende types van personen die gemotiveerd dienen te worden. Vervolgens werden verschillende vormen van motivatie beschreven om over te gaan tot de effecten die personeelsmotivatie heeft. Tot slot werd er een link gelegd met de actualiteit en een besluit getrokken.


Overzicht van groepswerken

Masterproeven consulteren

De masterproeven zijn voor download beshcikbaar via de document server van de Universiteit van Hasselt. Door op een van onderstaande covers te klikken, zal de pagina van de betreffende masterproef geopend worden.

Europese centrale bank

Nieuwe IT-toepassingen

Copyright 2018 by Wesper Sites Belgium, Wesley Janse and Symbolicons

Home

Contact

Cookiebeleid

Privacy beleid

CONTACT HOME